• کارته چهار٬ کابل٬‌افغانستان
  • 0202512654
جستجوی موتر

2
2020-09-30-11.17.51
ولایت
کابل
سال
1992
تیل
پترول
ساخت
تویوتا
2
قیمت مناسب
2020-06-25-16.34.37-scaled-800×450-1
$3,500
$3,200
ولایت
کابل
سال
1994
تیل
پترول
ساخت
بنز
4
مادل ۱۹۹۷
2020-07-19-12.15.02
ولایت
کابل
سال
1997
تیل
پترول
ساخت
تویوتا
5
2020-07-18-18.34.09
ولایت
کابل
سال
1996
تیل
دیزل
4
کرولای جدید
IMG-20200704-WA0018
ولایت
کابل
سال
2014
تیل
پترول
ساخت
تویوتا
3
2020-07-19-12.16.30
ولایت
کابل
سال
1996
تیل
دیزل
ساخت
تویوتا