• کارته چهار٬ کابل٬‌افغانستان
  • 0202512654

عبدالله المهدی

فروشنده انفرادی
ایمیل فروشنده
abdullaha.motor.@gmail.com
0782242244
تلیفون فروشنده

موترهای فروشنده

2
کرولا/سیدان تویوتا ثابت
ولایت
کابل
سال
1992
تیل
پترول
ساخت
تویوتا
مشاهده بیشتر
1
تونس تویوتا ثابت
ولایت
کابل
سال
1995
تیل
دیزل
ساخت
تویوتا
مشاهده بیشتر