• کارته چهار٬ کابل٬‌افغانستان
  • 0202512654

احمدفرید رجبی

فروشنده انفرادی
ایمیل فروشنده
ahmadfarid.motor@gmail.com
0781750250
تلیفون فروشنده

موترهای فروشنده

5
جرمنی ۱۹۹۶
کرولا تویوتا ثابت
ولایت
کابل
سال
1996
تیل
پترول
ساخت
تویوتا
مشاهده بیشتر