• کارته چهار٬ کابل٬‌افغانستان
  • 0202512654

عید محمد محمدی

فروشنده انفرادی
ایمیل فروشنده
eidmohammad@motor.af
0799111908
تلیفون فروشنده

موترهای فروشنده

5
فروش عاجل
کرولا تویوتا ثابت
ولایت
کابل
سال
1997
تیل
پترول
ساخت
تویوتا
مشاهده بیشتر