• کارته چهار٬ کابل٬‌افغانستان
  • 0202512654

حاجی گل رحمن رحمانی

فروشنده انفرادی
ایمیل فروشنده
hajigulrahman@gmail.com
0744272727
تلیفون فروشنده

موترهای فروشنده

4
هایلکس 2012 ثابت
ولایت
کابل
سال
2012
تیل
دیزل
ساخت
تویوتا
مشاهده بیشتر