• کارته چهار٬ کابل٬‌افغانستان
  • 0202512654

حاجی رحمت خان شریفی

فروشنده انفرادی
ایمیل فروشنده
hajirahmat.motor@gmail.com
0772913213
تلیفون فروشنده

موترهای فروشنده

5
سوپر صالون
کرولا تویوتا ثابت
ولایت
کابل
سال
1994
تیل
پترول
ساخت
تویوتا
مشاهده بیشتر