• کارته چهار٬ کابل٬‌افغانستان
  • 0202512654

میوند احمدی

فروشنده انفرادی
ایمیل فروشنده
maiwand@motor.af
0789624211
تلیفون فروشنده

موترهای فروشنده

2
قیمت مناسب
سیدان بنز ثابت
$3,500
$3,200
ولایت
کابل
سال
1994
تیل
پترول
ساخت
بنز
مشاهده بیشتر