• کارته چهار٬ کابل٬‌افغانستان
  • 0202512654

محیط خان محمد خیل

فروشنده انفرادی
ایمیل فروشنده
mohammadkhil.motor@gmail.com
0744733562
تلیفون فروشنده

موترهای فروشنده

4
کرولا/سیدان تویوتا ثابت
ولایت
کابل
سال
1995
تیل
پترول
ساخت
تویوتا
مشاهده بیشتر
5
جیپ سوزوکی ثابت
ولایت
کابل
سال
2002
تیل
پترول
ساخت
سوزوکی
مشاهده بیشتر