• کارته چهار٬ کابل٬‌افغانستان
  • 0202512654

Mustafa Hassani

فروشنده انفرادی
ایمیل فروشنده
mus.ta.fa.ha.sa.ni3535@gmail.com
0706673032
تلیفون فروشنده

موترهای فروشنده

2
بهترین قیمت
سراچه تویوتا ثابت
ولایت
کندهار
سال
2003
تیل
پترول
ساخت
تویوتا
مشاهده بیشتر