• کارته چهار٬ کابل٬‌افغانستان
  • 0202512654

نورآغا بشردوست

فروشنده انفرادی
ایمیل فروشنده
nooragha.motor@gmail.com
0700009035
تلیفون فروشنده

موترهای فروشنده

5
۲۰۰۵ ثابت
کرولا تویوتا ثابت
$11,000
$10,000
ولایت
کابل
سال
2005
تیل
پترول
ساخت
تویوتا
مشاهده بیشتر