• کارته چهار٬ کابل٬‌افغانستان
  • 0202512654

نهضت الله امانی

فروشنده انفرادی
ایمیل فروشنده
nuhzatullah.motor@gmail.com
۰۷۰۸۷۳۰۷۳۶
تلیفون فروشنده

موترهای فروشنده

4
یخچالی
مازدا کیا نو وارد
ولایت
کابل
سال
2005
تیل
دیزل
ساخت
کیا
مشاهده بیشتر