• کارته چهار٬ کابل٬‌افغانستان
  • 0202512654

عبیدالله دولتساری

فروشنده انفرادی
ایمیل فروشنده
obaidullah@palxa.in
0785858565
تلیفون فروشنده

موترهای فروشنده

2
قیمت مناسب
کرولا تویوتا ثابت
ولایت
کابل
سال
1997
تیل
پترول
ساخت
تویوتا
مشاهده بیشتر