• کارته چهار٬ کابل٬‌افغانستان
  • 0202512654

ویس محمد

فروشنده انفرادی
ایمیل فروشنده
wais@motor.af
0702005597
تلیفون فروشنده

موترهای فروشنده

2
قیمت مناسب
کرولا تویوتا ثابت
ولایت
کابل
سال
2004
تیل
پترول
ساخت
تویوتا
مشاهده بیشتر