• کارته چهار٬ کابل٬‌افغانستان
  • 0202512654

1 موتر
تنظیم:
  • نوعیت:
1
تونس تویوتا ثابت
ولایت
کابل
سال
1995
تیل
دیزل
ساخت
تویوتا
مشاهده بیشتر