• کارته چهار٬ کابل٬‌افغانستان
  • 0202512654

1 موتر
تنظیم:
  • نوعیت: کمپک
5
کمپک تویوتا ثابت
ولایت
کابل
سال
1997
تیل
پترول
ساخت
تویوتا
مشاهده بیشتر