• کارته چهار٬ کابل٬‌افغانستان
  • 0202512654

1 موتر
تنظیم:
  • نوعیت: لنرکروزر
5
لندکروزر لکسس
– تویوتا نو وارد
ولایت
کابل
سال
2014
تیل
پترول
ساخت
لکسس
مشاهده بیشتر