• کارته چهار٬ کابل٬‌افغانستان
  • 0202512654

2 موتر
تنظیم:
  • نوعیت: پیک اپ
4
هایلکس 2012 ثابت
ولایت
کابل
سال
2012
تیل
دیزل
ساخت
تویوتا
مشاهده بیشتر
3
پیک اپ فورد ثابت
ولایت
کابل
سال
2009
تیل
دیزل
ساخت
فورد
مشاهده بیشتر