• کارته چهار٬ کابل٬‌افغانستان
  • 0202512654

3 موتر
تنظیم:
  • نوعیت: لاری کوچک
5
سوزوکی مازدا ثابت
ولایت
کابل
سال
1996
تیل
دیزل
مشاهده بیشتر
5
سوزوکی مازدا ثابت
ولایت
کابل
سال
1996
تیل
دیزل
ساخت
سوزوکی
مشاهده بیشتر
4
سوزوکی مازدا ثابت
ولایت
کابل
سال
2002
تیل
دیزل
مشاهده بیشتر