• کارته چهار٬ کابل٬‌افغانستان
  • 0202512654

13 موتر
تنظیم:
2
قیمت مناسب
سیدان بنز ثابت
$3,500
$3,200
ولایت
کابل
سال
1994
تیل
پترول
ساخت
بنز
مشاهده بیشتر
4
مادل ۱۹۹۷
سراچه تویوتا ثابت
ولایت
کابل
سال
1997
تیل
پترول
ساخت
تویوتا
مشاهده بیشتر
4
کرولای جدید
کرولا/سیدان تویوتا جدید
ولایت
کابل
سال
2014
تیل
پترول
ساخت
تویوتا
مشاهده بیشتر
5
۲۰۰۵ ثابت
کرولا تویوتا ثابت
$11,000
$10,000
ولایت
کابل
سال
2005
تیل
پترول
ساخت
تویوتا
مشاهده بیشتر
2
قیمت مناسب
کرولا تویوتا ثابت
ولایت
کابل
سال
1997
تیل
پترول
ساخت
تویوتا
مشاهده بیشتر
5
فروش عاجل
کرولا تویوتا ثابت
ولایت
کابل
سال
1997
تیل
پترول
ساخت
تویوتا
مشاهده بیشتر
2
قیمت مناسب
کرولا تویوتا ثابت
ولایت
کابل
سال
2004
تیل
پترول
ساخت
تویوتا
مشاهده بیشتر
5
کرولای ۱۹۹۷
کرولا تویوتا ثابت
ولایت
کابل
سال
1997
تیل
پترول
ساخت
تویوتا
مشاهده بیشتر
5
سوپر صالون
کرولا تویوتا ثابت
ولایت
کابل
سال
1994
تیل
پترول
ساخت
تویوتا
مشاهده بیشتر
2
بهترین قیمت
سراچه تویوتا ثابت
ولایت
کندهار
سال
2003
تیل
پترول
ساخت
تویوتا
مشاهده بیشتر
4
یخچالی
مازدا کیا نو وارد
ولایت
کابل
سال
2005
تیل
دیزل
ساخت
کیا
مشاهده بیشتر
5
جرمنی ۱۹۹۶
کرولا تویوتا ثابت
ولایت
کابل
سال
1996
تیل
پترول
ساخت
تویوتا
مشاهده بیشتر
  • 1
  • 2