• کارته چهار٬ کابل٬‌افغانستان
  • 0202512654

38 موتر
تنظیم:
2
کرولا/سیدان تویوتا ثابت
ولایت
کابل
سال
1992
تیل
پترول
ساخت
تویوتا
مشاهده بیشتر
2
قیمت مناسب
سیدان بنز ثابت
$3,500
$3,200
ولایت
کابل
سال
1994
تیل
پترول
ساخت
بنز
مشاهده بیشتر
4
مادل ۱۹۹۷
سراچه تویوتا ثابت
ولایت
کابل
سال
1997
تیل
پترول
ساخت
تویوتا
مشاهده بیشتر
5
سوزوکی مازدا ثابت
ولایت
کابل
سال
1996
تیل
دیزل
مشاهده بیشتر
4
کرولای جدید
کرولا/سیدان تویوتا جدید
ولایت
کابل
سال
2014
تیل
پترول
ساخت
تویوتا
مشاهده بیشتر
3
سراچه تویوتا ثابت
ولایت
کابل
سال
1996
تیل
دیزل
ساخت
تویوتا
مشاهده بیشتر
5
سوزوکی مازدا ثابت
ولایت
کابل
سال
1996
تیل
دیزل
ساخت
سوزوکی
مشاهده بیشتر
4
کرولا/سیدان تویوتا ثابت
ولایت
کابل
سال
1995
تیل
پترول
ساخت
تویوتا
مشاهده بیشتر
4
کرولا تویوتا ثابت
$12,300
$12,000
ولایت
کابل
سال
2006
تیل
پترول
ساخت
تویوتا
مشاهده بیشتر
5
سراچه تویوتا ثابت
ولایت
کابل
سال
1992
تیل
پترول
ساخت
تویوتا
مشاهده بیشتر
4
سوزوکی مازدا ثابت
ولایت
کابل
سال
2010
تیل
گاز
ساخت
سوزوکی
مشاهده بیشتر
3
سراچه تویوتا ثابت
ولایت
کابل
سال
1990
تیل
دیزل
ساخت
تویوتا
مشاهده بیشتر