• کارته چهار٬ کابل٬‌افغانستان
 • 0202512654
$3,200

جیپ سوزوکی ثابت

تاریخ ثبت: ژانویه 10, 2021
جزئیات موتر
وضعیت ثابت
ولایت کابل
سال 1997
تیل پترول
رنگ بیرونی جگری
ساخت سوزوکی
نوع گشت کمک دار
انجن 4 سلندره
نوع گیر گیر
شماره موتر 6258
امکانات
 • ویلکپ جدید
 • آفتابگیر
 • شیشه برقی
 • عقب نمای دوطرف اتومات
 • سیت اصلی کمپنی
 • سیت چرمی
 • ایربیک دریور
 • ایربیک مسافر
 • رادیوی اف ام
 • MP3 سیستم
 • لاسپیکرهای عقب
 • لاسپیکرهای پیشروی
 • آرکندیشن پیشروی
 • آرکندیشن عقب
تشریحات بیشتر
پلیت کابل منفی 3 قیمت 3200 دالر