• کارته چهار٬ کابل٬‌افغانستان
  • 0202512654
$6,000

سراچه تویوتا ثابت

تاریخ ثبت: ژانویه 10, 2021
جزئیات موتر
وضعیت ثابت
ولایت کابل
سال 1997
تیل پترول
رنگ بیرونی سفید
ساخت تویوتا
نوع گشت بی کمک
انجن 4 سلندره
نوع گیر گیر
شماره موتر 6121
امکانات
  • ویلکپ جدید
  • آفتابگیر
  • سیت اصلی کمپنی
  • سیت چرمی
  • رادیوی اف ام
  • MP3 سیستم
  • لاسپیکرهای عقب
  • لاسپیکرهای پیشروی
  • آرکندیشن پیشروی
تشریحات بیشتر
پلیت کابل منفی 5 اسناد سه سال پاک قیمت 6000 دالر